Viničné Šumice - oficiální stránky jihomoravské obce

Aktuální informace

  • 11. 1. 2018
    Oznámení o zrychlení internetu O2
  • 27. 1. 2018
    VIII. obecní ples v Sivicích
  • 8. 1. 2018
    Mrazivý leden

Infokanál

Dnes je 23.01.2018, svátek má: Zdeněk, zítra: Milena

Odběr aktualit (e-mail)

V případě zájmu o zasílání novinek na email, vložte prosím svoji platnou emailovou adresu.

Příroda a krajina v obci Viničné ŠumiceKatastr Viničných Šumic se prostírá na rozhraní České vysočiny a Západních Karpat. Českou vysočinu zastupuje v území okrajový svah Drahanské vrchoviny. Svah je budován kulmskými slepenci, případně drobami a břidlicemi, při úpatí překrytými vápnitými jíly a sprašemi. Má výrazně zlomový charakter a je členěn zaříznutými údolími drobných vodních toků a vystupujícími skalkami. Západní Karpaty zasahují do ostatních částí katastru nevýraznou hraniční oblastí a vytvářejí zde mírně zvlněný pahorkatinný reliéf s plochými hřbety a úvalovitými údolími.

Poloha obce na okraji svahu Drahanské vrchoviny jí dává neopakovatelný půvab.Příroda a krajina v obci Viničné Šumice Vinorodé jižní svahy starých, již ve středověku doložených viničních tratí zvané Horní hora a Dolní Hora, vytváří vlivem členění reliéfu a maloplošného způsobu obhospodařování malebný rámec vesnice. Intenzita využití pozemků je v současné době závislá na vhodnosti přírodních podmínek. Extrémní polohy (příliš vlhké nebo naopak příliš suché) jsou ponechány ladem, takže umožňují rozvoj přírodě blízkých rostlinných i živočišných společenstev různého charakteru. Nejcennější lokalita je chráněna jako Přírodní památka Hynčicovy skály.

I když zastoupení lesních porostů v šumickém katastru je minimální, tento nedostatek je bohatě vynahrazen existencí souvislých lesních komplexů Drahanské vrchoviny navazujících na severní okraj obce a táhnoucích se až do Moravského krasu a k Protivanovu. Lesní komplexy s výrazným zastoupením přírodě blízkých doubrav, bučin a habřin kontrastují s vinařským charakterem obce a vytváří tak jedinečný půvab obce. Z Viničných Šumic je možno podnikat řadu turistických výletů pěšky, na kole, v zimě i na běžkách do navazující lesnaté krajiny drahanské vrchoviny, s dalekými výhledy na Palavu a Vídeňskou pánev.