Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Ochrana osobních údajů - informace poskytované správcem

Správce osobních údajů:

Název: Obec Viničné Šumice

Kontaktní poštovní adresa: Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

Telefonní číslo: 544 250 931

Elektronická adresa: obec@vinicne-sumice.cz   

(starosta obce Aleš Jílek)

Identifikátor datové schránky: 6zabwqd

IČ: 00488372

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Obec Viničné Šumice má v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů zřízeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Miroslava Poštolková, DSO Šlapanicko

             Telefonní číslo: 533 304 213

             Elektronická adresa: info@dsoslapanicko.cz

 

Obec Viničné Šumice pořizuje dokumentační fotografie a videa z veřejných akcí a umísťuje je na stránkách obce, obecním facebooku

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost – osobní údaje jsou zpracovávány na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

Minimalizace údajů – osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány

Přesnost

Omezení doby uložení – dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo uchovávány pod dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem obce Jiříkovice.

Integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů

Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na

ochranu osobních údajů není absolutním právem, musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost

Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákona, plnění smlouvy nebo na základě veřejného zájmu. V omezených případech poskytovatel osobních údajů (zákonný zástupce) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů s uvedením konkrétního účelu. Tento souhlas může poskytovatel kdykoliv odvolat.

 

Práva poskytovatele osobních údajů

Pokud jsou obcí Viničné Šumice zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané obcí jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste obci poskytli
  • podat stížnost u dozorového orgánu
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.