Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotační programy

Dotační programy

pro obrazovku_screenHorizontal4K.png

Projekt Modernizace ZŠ a MŠ je spolufinancován Evropskou unií.

logo_EU.jpg        Logo_leader.JPG

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Cílem projektu je obnovení zastaralého základního vybavení a zajištění fungování školního zařízení jako celku.

   

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

1880_231207095353_001.jpg

  • v rámci dotačního programu "Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023", podpořil Jihomoravský kraj realizaci projektu Následná péče o vysázenou zeleň v obci Viničné Šumice, částkou 60 000 Kč.
  • V rámci "Dotačního programu na oblast prevence kriminality v roce 2023", podpořil Jihomoravský kraj realizaci projektu Umím si poradit, částkou 64 000 Kč.
  • V rámci dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023", podpořil Jihomoravský kraj obnovu osobních ochranných prostředků jedhotky SDH obce Viničné Šumice, částkou ve výši 74 000 Kč.
  • V rámci dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022", podpořil Jihomoravský kraj obnovu osobních ochranných prostředků jednotky SDH obce Viničné Šumice a dovybavení věcnými prostředky požární ochrany (VPPO), částkou 99 000 Kč.
  • V rámci dotačního programu "Podpora rozvoje venkova", Jihomoravského kraje pro rok 2021 podpořil Jihomoravský kraj  opravu vnějšího schodiště na p.p.č. 1633/1, částkou ve výši 225 000 Kč.
  • V rámci dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020", podpořil Jihomoravský kraj pořízení věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH Viničné Šumice, částkou ve výši 140 000 Kč.
  • V rámci dotačního programu "Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji 2018", podpořil Jihomoravský kraj opravu fasády zvoničky ve Viničných Šumicích, částkou ve výši 37 500 Kč.
  • V rámci dotačního programu "Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí" podpořil Jihomoravský kraj pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Viničné Šumice, Mercedes - Benz Sprinter 316, částkou ve výši 300 000 Kč.
  • V rámci dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020", podpořil Jihomoravský kraj pořízení věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH Viničné Šumice, částkou ve výši 96 627,30 Kč.
  • V rámci dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2013 - 2016, podpořil Jihomoravský kraj "Doplnění výstroje a výzbroje a oprava požární techniky" jednotku SDH Viničné Šumice, částkou ve výši 70 000 Kč.

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Viničné Šumice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Předmětem podpory je pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil v obci Viničné Šumice.
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 228t/rok.