Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat! > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Viničné Šumice

2. Důvod a způsob založení

Obec  Viničné Šumice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležících do samostatné působnosti obce. Funkční období je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem obce jsou výbory, a to finanční, kontrolní a kulturní. 

Obec je navenek zastupována starostou. 

Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Obec Viničné Šumice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice
Adresa: Viničné Šumice 42, 664 06  Viničné Šumice
Telefon: +420 544 250 956
E-mail: skola@skolavinicnesumice.cz
Webové stránky: www.skolavinicnesumice.cz

Seznam organizací:
Knihovna
Hasiči
MŠ, ZŠ

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   Obecní úřad Viničné Šumice
   Viničné Šumice čp. 23
   664 06 Viničné Šumice

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obecní úřad Viničné Šumice
   Viničné Šumice čp.23
   664 06 Viničné Šumice

  • 4.3 Úřední hodiny

   pondělí:  8:00-12:00  12:30-17:00
   středa:  8:00-12:00  12:30-17:00

  • 4.4 Telefonní čísla

   pevná linka: +420 544 250 931
   mobilní telefon: +420 724 186 160

  • 4.5 Čísla faxu

   není

  • 4.6 Adresa internetové stránky

   www.vinicne-sumice.cz

  • 4.7 Adresa e-podatelny

   posta@vinicne-sumice.cz
   Elektronická podatelna

  • 4.8 Další elektronické adresy

    obec@vinicne-sumice.cz  - upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)
    starosta@vinicne-sumice.cz -  upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

  • 4.9 ID datové schránky

   6zabwqd

  • 4.10 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

   Jméno pověřence: Mgr. Miroslava Poštolková
   Kontaktní adresa: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
   Telefon: 533 304 213, 774 149 350
   E-mail: info@dsoslapanicko.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno - venkov, číslo účtu 10620641/0100

6. IČ

00488372

7. DIČ

Obec není plátce DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

*odkaz stránku Poskytování informací*

10. Příjem žádostí a dalších podání

*odkaz na stránku Poskytování informací*

11. Opravné prostředky

*odkaz na stránku Poskytování informací*

12. Formuláře

*odkaz na stránku Poskytování informací*

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

   • 16.1 Vzor licenčních smluv

   • 16.2 Výhradní licence

    *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: